Zrealizowane inwestycje

1. Budowa budynku magazynowego nr 3 dla Flextronics w Tczewie

ZAKRES PRAC: Montaż sieci i przyłączy wod - kan wraz z przepompownią ścieków sanitarnych.
TERMIN: grudzień 2014 r.
INWESTOR: Flextronics International Poland Sp. z o.o. w Tczewie


2. Modernizacja węzłów wodociągowych oraz czyszczenie sieci wodociągowej DN 600 w dzielnicy Gdańsk - Zaspa

TERMIN: styczeń 2015 r.
INWESTOR: Saur Neptun Gdańsk S.A.


3. IMOS Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej

ZAKRES PRAC: Montaż sieci i przyłączy wod - kan i c.o. oraz p.poż.
TERMIN: luty 2014 r. - marzec 2015 r.
INWESTOR: EDF Polska


4. Budowa Budynku Biurowego z garażem podziemnym przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku

ZAKRES PRAC: Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych. Wykonanie przewiertu sterowalnego rurą kamionkową pod al. Grunwaldzką.
TERMIN: styczeń - luty 2015 r.
INWESTOR: Olivia Business Centre Sp. z o.o. s.k.


5. Budowa Hal Magazynowych D i E w Gdańsku przy ul. Połęże 16

ZAKRES PRAC: Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych.
TERMIN: marzec - sierpień 2013 r.
INWESTOR: SKKW Sp. z o.o.


6. Rozbudowa infrastruktury do rozładunku cystern kolejowych o stanowisko przyjmowania ropy naftowej w Grupie LOTOS S.A. w Gdańsku

ZAKRES PRAC: Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kan. sanitarnej wraz z zbiornikiem bezodpływowym do budynku socjalnego. Wykonanie kanalizacji zaolejonej z rur stalowych. Wykonanie sieci przeciwpożarowej z rur stalowych wraz z działkami wodno - pianowymi.
TERMIN: kwiecień - sierpień 2014 r.
INWESTOR: Grupa Lotos S.A.


7. Modernizacja hydrantów na terenie miasta Gdańsk

TERMIN: wrzesień - listopad 2014 r.
INWESTOR: Saur Neptun Gdańsk S.A.


8. Wymiana przepustnicy DN 1000 na magistrali Straszyn - Migowo w komorze przy ul. Havla
w Gdańsku

ZAKRES PRAC: Wymiana przepustnicy DN 1000 na DN 800 wraz z niezbędną armaturą.
TERMIN: grudzień 2013 r.
INWESTOR: Saur Neptun Gdańsk S.A.


9. Budowa Budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jantarze

ZAKRES PRAC: Wykonanie przyłącza wodociągowego.
TERMIN: grudzień 2013 r.


10. Modernizacja odwodnienia magistrali Pręgowskiej - ujęcie drenażowe wody w Pręgowie,
gm. Kolbudy

ZAKRES PRAC: Wykonanie remontu odwodnienia wraz ze spustem do komory.
TERMIN: sierpień 2013 r.
INWESTOR: Saur Neptun Gdańsk S.A.


 

11. Budowa pompowni wody w komorze zbiornika wody Kiełpino w Gdańsku
przy ul. Łagowskiej 50

ZAKRES PRAC: Modernizacja i przebudowa układu pompowego.
INWESTOR: Gdańska Infrastruktura Wodociągowa G.I.W.K.

Oferuję

  • Projektowanie
  • Kierowanie robotami
  • Nadzór Inwestorski i Autorski
  • Odbiory techniczne wykonanych instalacji
  • Kosztorysowanie
  • Doradztwo techniczne

więcej

Ostatnio zrealizowane inwestycje

Autoryzowany instalator Junkers